Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Articles

Abstract

Strategi Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Kemahiran Menulis di Sekolah Rendah

Farah Aziana Abdul Aziz, Fadzilah Abd Rahman & Shamsudin Othman

Pengurusan Islam Sebagai Alternatif kepada Amalan Pengurusan Pengetua Cemerlang di Sekolah Menengah di Malaysia

Siti Sumaiyya Salim, Soaib Asimiran, Fathiyah Mohd Fakhruddin & Shamsudin Othman

Penggunaan Kaedah Didik Hibur dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah 

Norlela Ahmad & Shamsudin Othman

Keberkesanan FUFT Program InPeKS terhadap Keperibadian dan Kepimpinan Pengetua

Jamelaa Bibi Abdullah & Hamsiah Mohd Dahalan

Penggunaan Frog VLE dalam Pengajaran Penulisan Karangan Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Menengah

Azhar Md Sabil, Shamsudin Othman, Abdul Rasid Jamian & Rozita Radhiah Said