Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Articles

Abstract

Pengaruh Kepercayaan, Motivasi dan Niat terhadap Golongan Belia dalam Aktiviti Sukarela di Malaysia

Siti Raba’ah Hamzah, Turiman Suandi & Azimi Hamzah

Daya Tahan dalam Kalangan Guru Alaf 21

Mohd Salmi Osman, Maria Chong Abdullah, Abdul Aziz Ismail & Samsilah Roslan

Hubungan antara Faktor Interaksi, Protokol Persembahan dan Aspek Teknikal terhadap Kepuasan Pelajar Pendidikan Jarak Jauh dalam Pembelajaran dalam Talian 

Shaffe Mohd Daud, Ramli Basri, Mokhtar Hj Nawawi & Idawati Abd. Salam

Perbezaan Tahap Kesetaraan Umur Visual Motor Integrasi Kanak-Kanak Tadika

Shamsulariffin Samsudin, Borhannudin Abdullah & Siti Hajar Mat

Perubahan Prestasi Fizikal dan Tumbesaran dalam Kalangan Murid Berumur di antara 9 hingga 12 Tahun

Mohd Rozilee Wazir Norjali Wazir, Saidon Amri & Aris Fazil Haji Ujang

Keberkesanan Penggunaan Video dalam Amali Masakan

Afizal Md Sahir & Ahmad Fauzi Mohd Ayub

Pemikiran Akal Budi dan Sosiobudaya Melayu dalam Pendidikan Kesusasteraan Melayu

Shamsudin Othman & Azhar Md Sabil

Hubungan Kepimpinan Guru dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Norashikin Abu Bakar, Ramli Basri & Foo Say Fooi

Kepemimpinan Belia dalam Jaringan Sosial: Potensi Pementoran kepada Pembangunan Belia Positif

Mohd Mursyid Arshad, Ismi Arif Ismail, Turiman Suandi & Zoharah Omar

Pengaruh Pencapaian Akademik dan Tahap Memori Visual Jangka Pendek terhadap Tahap Kemahiran Visualisasi Murid yang Mengambil Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan

Dayang Suryati Abang Ibrahim & Abdullah Mat Rashid

Meneroka Pemikiran Logik Melalui Penggunaan Aplikasi Mudah Alih

Aminuddin Hassan, Fadzilah Abd Rahman & Sim Kuan Yew

Guru Cemerlang Pendidikan Moral: Keperluan Menguasai Aspek Kandungan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral dan Implikasinya

Kalaiselvi Ettikan, Nur Surayyah Madhubala Abdullah & Umi Kalthom Abdul Manaf

Pendidikan untuk Semua: Amalannya dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia

Asmawati Suhid, Abd. Muhsin Ahmad, Syaza Mohd Sabri & Azreen Effendy Mohamad