Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Artikel

Abstrak

 

Penerapan Kaedah Ungkapan Kreatif bagi Pengajaran dan Pembelajaran Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur: Penelitian Terhadap Dua Orang Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan Enam
Nadhrahtul Nadhirah Rosli, Marzni Mohamed Mokhtar & Siti Suria Salim

 

Download

 

Pembangunan Model Instruksional Digital Pengajaran Pensyarah Institut Pendidikan Guru
Mas Norbany Abu Samah, Yuslaini Yunus & Nur Ruzaini Che Mansor

 

Download

 

Sikap dan Masalah Pelajar Bukan Melayu IPGKTAA dalam Pembelajaran Kursus Teras Bahasa Melayu
A. Jailani Che Abas, Mohd Asri Abdul Razak & Suzilla Wati Bronson

 

Download

 

Penggunaan Modul Permainan Peribahasa ADDIE Melalui Google Meet Terhadap Kemahiran Mengarang Bahasa Melayu Murid Sekolah Kebangsaan di Negeri Selangor, Malaysia
Suradi Hassan, Shamsudin Othman, Azhar Md Sabil & Marzni Mohamed Mokhtar

 

Download

 

Permasalahan, Cabaran dan Amalan Pengajaran Guru dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Penulisan Karangan Pelajar Sekolah Menengah
Simah Mamat, Azni Yati Kamaruddin, Siti Nur Khairunisa Mohd Al-Fatah & Mashariana Casrin Frizzlin Anak Manggang

 

Download

 

Model Kreativiti Pengajaran Guru Bahasa Arab di Malaysia Berdasarkan Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (TPACK)
Mohammad Rusdi Ab Majid, Aznida Aziz, Zawawi Ismail, Che Mohd Zaid Yusof & Mohd Alauddin Othman

 

Download

 

Persepsi Bakal Guru terhadap Kemahiran dan Penguasaan Aplikasi Rangkaian Sosial dalam Pembelajaran Bahasa Melayu
Nurul Faizah Fakrul Zaman @ Hamdan, Rozita Radhiah Said & Marzni Mohamed Mokhtar

 

Download

 

Penerapan Nilai Patriotisme dalam Pengajaran Sejarah Sekolah Rendah: Cabaran Pelaksanaannya dalam Kalangan Guru Pelatih
Nurhijrah Zakaria, Hamid Salleh, Mazuki Abd Razak, Mansor Abd Rahman, Anisah Harun & Hasnul Hadi Tengah

 

Download

 

Kemahiran dan Sikap Pelajar PISMP Terhadap Pelaksanaan KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Fauzi Hassan, Aiba Tok, Nor Asiah Ismail & Mohd Nor Mohamed

 

Download

 

Faktor yang Mempengaruhi Efikasi Kendiri Guru dalam Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah di Sekolah Rendah
Rodhiana Rosli, Siti Eshah Mokhsein & Zahari Suppian

 

Download

 

Strategi Metakognitif dalam Kemahiran Membaca Pelajar Tingkatan Enam Sekolah Menengah
Ruzanita Sarman, Azhar Md Sabil & Shamsudin Othman

 

Download

 

Kesedaran Ibu Bapa dan Masyarakat Terhadap Kemahiran Berkomunikasi Menggunakan Bahasa Melayu dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli
Nor Asiah Ismail, Hanida Kong Pek Yin & Aminuddin Mohamed

 

Download

 

Pengetahuan Bakal Guru BPBM Terhadap Teknik Pengajaran Karangan Jenis Berformat Menengah Atas
Siti Zeharah Abd Rahman, Rozita Radhiah Said & Marzni Mohamed Mokhtar

 

Download

 

Keberkesanan Penggunaan Terminologi Kejurulatihan Sukan dalam Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Bahasa Inggeris-Lisan (BI-L) Murid
Mat Berahim & Zul Aizan Yassin

 

Download

 

Sikap dan Pencapaian Pelajar Sekolah Swasta Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Teknologi Digital
Simah Mamat, Che Aleha Ladin, Mohd Hijasri Hassim, Billy Meredan & Mashariana Casrin Frizzlin Manggang

 

Download

 

Aplikasi Kemahiran Peneguhan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu Bakal Guru Bahasa Melayu
Ainurrahmah Abdullah, Fadzilah Abd Rahman & Mazmin Mohd

 

Download

 

Hubungan Antara Kebimbangan dengan Kepercayaan Efikasi Pengajaran Matematik Guru Pra Perkhidmatan Pemulihan Khas di Institut Pendidikan Guru
Muhamad Nazri Abdul Rahman, Roselita Ali @ Yusof & Siti Nurfazliana Harun

 

Download

 

Garis Panduan Kemahiran Melakar Aras Tinggi (KMAT) Karya Seni untuk Murid Sekolah Menengah: Perspektif Pakar
Che Aleha Ladin & Azni Yati Kamaruddin

 

Download