Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ARCHIVES

VOLUME 8(2) NOVEMBER 2022

Article

Abstract

 

Hubungan Faktor Psikososial dan Tahap Kesihatan Mental Pelajar Universiti Semasa Pandemik Covid-19
Siti Raba’ah Hamzah & Nur Salihah Min Athaha

Download

 

Kesejajaran Matlamat Falsafah Pendidikan Kesusasteraan Melayu dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Suatu Penelitian Awal
Muhammad Zarif Hassan@Zulkifli, Mohd. Zariat Abdul Rani, Salmah Jan Noor Muhammad & Ab. Halim Mohamad

Download

 

Reka Bentuk dan Pembangunan MyScore Pemulihan dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Bahasa Melayu Murid Pemulihan Khas
Reza Rasfan Hamzah & Aznan Che Ahmad

Download

 

Analisis Teks Novel Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu Dari Lembah Ke Puncak berdasarkan Gagasan Persuratan Baru
Muhammad Zarif Hassan@Zulkifli, Mohd. Zariat Abdul Rani, Salmah Jan Noor Muhammad & Ab. Halim Mohamad

 

Download